مشکل عدیده دختران جامعه ایرانی به روایت تصویر


مشکل عدیده دختران جامعه ایرانی به روایت تصویر


ذهن یک خانم چگونه کار می کنه

1:

اریانا ابجی دمت گرم و دمه اونی که این کار و کشیده گرم


هدف خدااز آفریدن مردها(طنز)

2:

دستت درد نکنه ، خیلی عالیه و بسیار نزدیک به حقیقت .


میگن زنا باهوشن همینه!

3:

vaghan ma chi mikeshim
taze in gusheye kuchiki az moshkelate mast


موضوع انشا:ازدواج چیست؟

4:

میسی.


وحشتناکترن ومرتفعترین ترن هوایی دنیا...
چه کوزتی هستیم ما دخملا!!


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews