دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: الیمرا رضایی

عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبشهای آزادی بخش جهان (یاسر عر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: مقابله با تحریف اندیشه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام سید ح
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و اندیشه نسل سوم - کارشناس: محمدحسین جعفریان
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: تکلیف گرائی از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام ماندگا
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: هنر متعالی از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: استاد یوسفعلی میر ش
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) - کارشناس: استاد یوسفعلی میر شکاک

دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: الیمرا رضایی


/ کليپ دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: الیمرا رضایی
دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: الیمرا رضایی
• زمان : 18:40
دانلود برنامه ای که می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: خانم الیمرا رضایی 1394/7/15
مستند "از لاک جیغ تا خدا" ماجرای تغییر افراد را به تصویر می کشد.
این برنامه قصد دارد با هدف تکریم حجاب و بانوان محجبه، با افرادی که به تازگی موفق به بهره مندی از پوشش چادر شده اند، گفتگو کند. الگوسازی برای جامعه دختران و زنان کشور و نیز ارائه حجاب برتر از اهداف این برنامه است.

يکشنبه، 19 مهر
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: مواجهه با استکبار و روحیه استکبار ستیزی - کارشناس: حجت الاسلام سید
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: اصول و مبانی قرآنی نهضت امام (ره) - کارشناس: حجت الاسلام حسن رحمیان
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: سیره شخصیتی حضرت امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام سید حمید رو
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: حفظ هویت فرهنگی - کارشناس: محمدحسین صفار هرندی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: علم و تهذیب نفس - کارشناس: دکتر محمدرضا سنگری
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: تقوا در نگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: دکتر محمدرضا سنگری
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: تحقق عدالت مهدوی - کارشناس: حجت الاسلام طائب
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: بسیج - کارشناس: وحید جلیلی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ضرورت توجه به تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت سوم - کارشناس: استاد وحید
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ضرورت توجه به تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت اول - کارشناس: استاد وحید
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ضرورت توجه به تاریخ انقلاب اسلامی - قسمت دوم - کارشناس: استاد وحید
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: مرور ادبیات سیاسی امام خمینی (ره) در صحیفه نور - کارشناس: حجت الاسل
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: دیباچه صحیفه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام محمدرضا زائری
مستند بعد از خمینی - قسمت پنجم: بن بست ۵۹۸
*