ترور شخصیت در برنامه پارازیت


ترور شخصیت در برنامه پارازیت


/ کليپ ترور شخصیت در برنامه پارازیت
ترور شخصیت در برنامه پارازیت
• زمان : 9:22
ترور های اجتماعی ، که در آن فرد به صورت فیزیکی کشته نمیشود اما ارزش سخنان وی در میان افرادی که تحت تاثیر این ترور برنامه گرفته اند؛ از بین میرود. در این کلیپ ماجرای ترور اجتماعی استاد علی اکبر رائفی پور

دوشنبه، 4
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews