مستند منظومه حسن پیرامون علامه حسن زاده آملی _ قسمت پنجم


مستند منظومه حسن پیرامون علامه حسن زاده آملی _ قسمت پنجم


/ کليپ مستند منظومه حسن پیرامون علامه حسن زاده آملی _ قسمت پنجم
مستند منظومه حسن پیرامون علامه حسن زاده آملی _ قسمت پنجم
• زمان : 35:08
دانلود مستقیم مستند منظومه حسن پیرامون علامه حسن زاده آملی به کارگردانی مسعود امینی تیرانی و اجرای محمد رضا شهیدی فرد

دوشنبه، 24
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews