دانلود مستند بهانه ای برای جنگ


دانلود مستند بهانه ای برای جنگ


/ کليپ دانلود مستند بهانه ای برای جنگ
دانلود مستند بهانه ای برای جنگ
• زمان : 23:12
فیلم مستند بهانه ای برای جنگ (ویژه سالگرد 11 سپتامبر 2001) مروری دارد بر حوادث یازده سپتامبر و نکات مشکوک و ابهامات در این رابطه و بهانه ها و زمینه سازی های آمریکا برای حمله به کشورهای مختلف از جمله کوبا، افغانستان، عراق و ...

يکشنبه، 24
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews