دانلود نقد فیلم استرداد


دانلود نقد فیلم استرداد


/ کليپ دانلود نقد فیلم استرداد
دانلود نقد فیلم استرداد
• زمان : 50:01
دانلود نقد فیلم استرداد ساخته علی غفاری با حضور رضا درستکار و امیر قادری 1392/10/13 در برنامه هفت

شنبه، 14 دی
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

دانلود صرفا جهت اطلاع 1 اسفند 92
دانلود برنامه به روز 2 اسفند ماه 92
دانلود برنامه هفت بطور کامل 92/12/2
دانلود نود درجه 5 اسفند ماه 1392
برنامه راز : ماهیت وهابیت ، سلفی گری و گروه های تکفیری با حضور آیت الله حسینی قزوینی (رمضان 1392-صوتی)
برنامه راز : ماهیت وهابیت ، سلفی گری و گروه های تکفیری با حضور آیت الله حسینی قزوینی (رمضان 1392-تصویری)
دانلود صرفا جهت اطلاع 8 اسفند 92
دانلود برنامه به روز 9 اسفند ماه 92
دانلود برنامه هفت بطور کامل 92/12/9
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت چهارم- صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت چهارم- تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت سوم- صوتی)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت سوم- تصویری)
مناظره تلویزیونی با موضوع: مبارزه با معضل گرانفروشی با روش سازمان تعزیرات حکومتی - 1392/12/08 (قسمت دوم- صوتی)
*