انتظار و امام زمان


انتظار و امام زمان


/ کليپ انتظار و امام زمان
انتظار و امام زمان
• زمان : 39:03
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: دکترمدرس زاده

سه‌شنبه، 24
88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews