برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 35


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 35


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 35
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 35
• زمان : 38:37
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews