برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 17


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 17


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 17
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 17
• زمان : 38:43
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews