گزارشی از اسناد وقف(مرکز اسناد فرایبورگ)


گزارشی از اسناد وقف(مرکز اسناد فرایبورگ)


/ کليپ گزارشی از اسناد وقف(مرکز اسناد فرایبورگ)
گزارشی از اسناد وقف(مرکز اسناد فرایبورگ)
• زمان : 01:40:08
فصلنامه وقف میراث جاویدان,موقوفات,مجله وقف

يکشنبه، 8
70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews