روز واقعه- قسمت سوم


روز واقعه- قسمت سوم


/ کليپ روز واقعه- قسمت سوم
روز واقعه- قسمت سوم
• زمان : 23:35
مایش روز واقعه بر اساس داستانی و اقعی از مردی غیر مسلمان است که در شب عروسی و زفاف خود به دنبال حقیقت عهد وعیال را رهاکرده و به سرزمین کربلا پا می گذاردولی غافل از آنکه زمانی به منطقه کربلا می رسد که

دوشنبه، 17
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews