حدود مسئولیت جزایی


حدود مسئولیت جزایی


/ کليپ حدود مسئولیت جزایی
حدود مسئولیت جزایی
• زمان : 9:20
صدای قانون _ بیان قوانین جزایی _ ماده 49 تا 61
مجازات اطفال بزهکار

دوشنبه، 24
82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews