قبل از شروع-قسمت چهارم


قبل از شروع-قسمت چهارم


/ کليپ قبل از شروع-قسمت چهارم
قبل از شروع-قسمت چهارم
• زمان : 19:26
يک روز مانده به شروع جنگ جواني به نام محسن به همراه مردي به نام رحيمي که هر کدام براي کاري وارد خرمشهر شده اند ناخواسته وارد جنگ مي شوند که....
نمایش رادیوئی قبل از واقعه کاری از شبکه رادیو تهران

يکشنبه، 10
88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews