شب چهاردهم رمضان ۹۱ حاج منصور و سازور و حسینخانی(دعای کمیل و روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام)-مسجد ارگ تهران


شب چهاردهم رمضان ۹۱ حاج منصور و سازور و حسینخانی(دعای کمیل و روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام)-مسجد ارگ تهران


/ کليپ شب چهاردهم رمضان ۹۱ حاج منصور و سازور و حسینخانی(دعای کمیل و روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام)-مسجد ارگ تهران
شب چهاردهم رمضان ۹۱ حاج منصور و سازور و حسینخانی(دعای کمیل و روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام)-مسجد ارگ تهران
• زمان : 01:16:31
شب چهاردهم رمضان ۹۱ حاج منصور و سازور و حسینخانی(دعای کمیل و روضه حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام)-مسجد ارگ تهران

دوشنبه، 16
88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews

حاج منصور ارضی - شب نهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای ابوحمزه - (تصویری)
حاج منصور ارضی - شب دهم رمضان 93 - دعای افتتاح و روضه ام المومنین حضرت خدیجه (س) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب دهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای افتتاح - (تصویری)
حاج منصور ارضی - شب یازدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری - شب دوازدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه و روضه کوفه - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب دوازدهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای ابوحمزه - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج محمود کریمی - شب سیزدهم رمضان 93 - دعای کمیل و روضه حضرت علی اکبر (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب سیزدهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای کمیل - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور - شب چهاردهم رمضان 93 - دعای مجیر و روضه حضرت قاسم (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب چهاردهم رمضان 93 - مناجات و فرازی از دعای کمیل - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و حاج ابوالفضل بختیاری - شب پانزدهم رمضان 93 - دعای مجیر و ولادت امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب پانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
حاج منصور ارضی و حاج محمدرضا طاهری - شب شانزدهم رمضان 93 - دعای ابوحمزه ثمالی و روضه امام حسن مجتبی (ع) - (صوتی)
حاج منصور ارضی - شب شانزدهم رمضان 93 - مناجات - (تصویری)
*