شب 3 محرم 91: شکر خدا از اینکه شدم مبتلایتان - مهدی مختاری


شب 3 محرم 91: شکر خدا از اینکه شدم مبتلایتان - مهدی مختاری


/ کليپ شب 3 محرم 91: شکر خدا از اینکه شدم مبتلایتان - مهدی مختاری
شب 3 محرم 91: شکر خدا از اینکه شدم مبتلایتان - مهدی مختاری
• زمان : 06:35
واحد

يکشنبه، 28
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

حاج مهدی مختاری -شب دوم ماه مبارک رمضان -شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود (مدح) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -با لطف خدا طرف لشکر نامرد گرفت (روضه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -پای عشقو کشیدم وسط (شور)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -گرفته باز این گدا بهونه کربلا (شور ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -رد نکن از نوکرت این خواهشو (شور جدید مدافعان)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -هو الاول علی بود و هو الآخر علی بوده (مدح)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب چهارم ماه مبارک رمضان -هو الاول علی بود و هو الآخر علی بوده (مدح)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب اول ماه مبارک رمضان -پهن شد سفره احسان همه را بخشیدی (مناجات) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب اول ماه مبارک رمضان -از صدای هلهله نترسی بابا (زمینه ) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب اول ماه مبارک رمضان -به هوای حرمت محتاجم (شور) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -شب اول ماه مبارک رمضان -روز و شب من در انتظار تو میشه (شعرخوانی) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -جلسات هفتگی -چشم مرا پیاله خون جگر کنید (روضه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -جلسات هفتگی -نمی خواستم بگم که بد نیستم حسین (زمینه) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری -جلسات هفتگی -باز یادم میاد قدیما با یه عده ای دیوونه (شور) -(صوتی)
*