حاج محمود کریمی - شب هفتم محرم 94 - مادر لالالالا بکن خوابی (زمینه زیبا)


حاج محمود کریمی - شب هفتم محرم 94 - مادر لالالالا بکن خوابی (زمینه زیبا)


/ کليپ حاج محمود کریمی - شب هفتم محرم 94 - مادر لالالالا بکن خوابی (زمینه زیبا)
حاج محمود کریمی - شب هفتم محرم 94 - مادر لالالالا بکن خوابی (زمینه زیبا)
• زمان : 3:44
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های حاج محمود کریمی- شب هفتم محرم 94 در هیئت رایت العباس (علیه السلام)
مادر لا لا لا لا بکن خوابی، مادر همه خوابند تو بیداری...
منبع: چادر خاکی

چهارشنبه، 29 مهر
70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

حاج محمود کریمی - شب دوم فاطمیه دوم (اسفند 94) - روضه
حاج محمود کریمی - شب دوم فاطمیه دوم (اسفند 94) - منم و عمری روز خوش ندیدن (زمینه)
حاج محمود کریمی - شب دوم فاطمیه دوم (اسفند 94) - لال شده قلم تو دستم (روضه)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش اول مدح (دل ما راببر کنار قبر خودت)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش دوم غزل (قصه ِ عشق آخری دارد)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش سوم روضه (هی خنک می شی و هی می سوزی از نو)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش چهارم زمینه (شب غم سر نشد که نشد)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش ششم واحد (زهرا قسم تو را به دیده ی تر)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش هشتم واحد (روی تاج عرش طبق نص لولا فاطمه)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - بخش نهم شور (ذکر یا اباعبدالله الحسین علیه السلام)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش اول روضه (متاب ماه که ماه من گردیده خاموش)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش دوم روضه (شب است و دامن صحرا و اشک دیده من)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش سوم روضه (تا می خورم به زخم سرش میخورم زمین)
حاج محمود کریمی - دهه اول فاطمیه 1394 - شب پنجم - بخش چهارم زمینه (سوت و کور خونه دلها پریشونه)
*