شب تاسوعا : من قدرتی دیگر به تن ندارم


شب تاسوعا : من قدرتی دیگر به تن ندارم


/ کليپ شب تاسوعا : من قدرتی دیگر به تن ندارم
شب تاسوعا : من قدرتی دیگر به تن ندارم
• زمان : 01:49
واحد

دوشنبه، 21
88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews

حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - خرابه تاره تاره (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - نم نم داره بارون میاد (واحد سنگین)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - دلشوره دارم نکنه مسافرم دیر بیاد (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - منظومه ی شهامت و ایثار زینب است (واحد)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - بی تو پدر جان جگرم سوخته (دو دم)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - بسته ام پای تو دخیلی (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - پابند روضتم میزنم سینه (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - کرببلا کرببلا چه جای با صفاییه (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب سوم محرم 92 - ذکر پایانی
حاج محمدرضا بذری - شب چهارم محرم 92 - روضه
حاج محمدرضا بذری - شب چهارم محرم 92 - سلام آقا بشنو صدای ... (زمینه)
حاج محمدرضا بذری - شب چهارم محرم 92 - وای ... یا اخی المضلوم (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب چهارم محرم 92 - حسین منی و انا من حسین (شور)
حاج محمدرضا بذری - شب چهارم محرم 92 - بسته ام پای تو دخیلی ... (شور)
*