هر شب میان هیأت تو فکر می کنم


76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews

شهادت امام علی النقی هادی(ع)-سنگین(همیشه تو ذهنم یه تصویر نابه دل،من از این عشق تو سینه بی تابه)-محمدرضا طاهری91
شهادت امام علی النقی هادی(ع)-سنگین(حرم سامره چه غصه داره)-محمدرضا طاهری91
شهادت امام علی النقی هادی(ع)-سنگین(خاکم به سر به حضرت هادی چه کرده اند)-محمدرضا طاهری91
شهادت امام علی النقی هادی(ع)-سنگین(شب آرزوها همین آرزومه ببینم ضریح حسین روبرومه)-محمدرضا طاهری91
شهادت امام علی النقی هادی(ع)-تک ضرب(یا زهرا بیا امشب سامرا)-محمدرضا طاهری91
شهادت امام علی النقی هادی(ع)-شعر و روضه خوانی حضرت امام علی النقی الهادی(ع)-محمدرضا طاهری91
شب 1 محرم 91: باید که فقط که ریزه خوار خان تو باشم – محمدرضا طاهری
شب 1 محرم 91: بنویسید مرا یار اباعبدالله – محمدرضا طاهری
شب 1 محرم 91: من سفیر مکتب سلطان عشقم – محمدرضا طاهری
شب 1 محرم 91: آقا تو رو خدا برگرد کوفه نیا – محمدرضا طاهری
شب 1 محرم 91: سوار گمشده را از میان راه گرفتی – محمدرضا طاهری
شب 1 محرم 91: اگرچه چشم تری به آن قدم داریم – محمدرضا طاهری
شب 2 محرم 91: کربلا کربلا یا کربلا – حسین طاهری
شب 2 محرم 91: الا نگار آشنا شب غمم سحر نما – محمدرضا طاهری
*