میلاد حضرت علی اکبر(ع)-شعرخوانی(از شوق امشب دیده زمزم شد،روحم به رسوائی مصمم شد-کریمی)-محمد رضا طاهری91


میلاد حضرت علی اکبر(ع)-شعرخوانی(از شوق امشب دیده زمزم شد،روحم به رسوائی مصمم شد-کریمی)-محمد رضا طاهری91


/ کليپ میلاد حضرت علی اکبر(ع)-شعرخوانی(از شوق امشب دیده زمزم شد،روحم به رسوائی مصمم شد-کریمی)-محمد رضا طاهری91
میلاد حضرت علی اکبر(ع)-شعرخوانی(از شوق امشب دیده زمزم شد،روحم به رسوائی مصمم شد-کریمی)-محمد رضا طاهری91
• زمان : 12:11
میلاد حضرت علی اکبر(ع)-شعرخوانی(از شوق امشب دیده زمزم شد،روحم به رسوائی مصمم شد-کریمی)-محمد رضا طاهری91

سه‌شنبه، 28
70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews

حاج محمدرضا طاهری | شب نوزدهم رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب نوزدهم رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب نوزدهم رمضان 92 : بخش چهارم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب نوزدهم رمضان 92 : مراسم احیا و قرآن به سر (قرآن به سر)
حاج محمدرضا طاهری | شب نوزدهم رمضان 92 : بزن ای تیغ در دم راحتم کن (روضه)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم رمضان 92 : بیست شب هم سپری شد (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم رمضان 92 : روضه حضرت امیرالمومنین علیه السلام (روضه)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم و یکم رمضان 92 : سفره دار خدا امام زمان (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم و یکم رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم و یکم رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم و یکم رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)
حاج محمدرضا طاهری | شب بیستم و یکم رمضان 92 : موقع مرگم لا اقل ای کاش (روضه)
*