شب 5 محرم 91: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه


شب 5 محرم 91: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه


/ کليپ شب 5 محرم 91: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه
شب 5 محرم 91: آفتابی که تیغ می بارد – سیدمجید بنی فاطمه
• زمان : 05:22
روضه

جمعه، 3
94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews

سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : مراسم احیا و قرآن به سر (قرآن به سر)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : سر زینب رو زانوشه (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : آقا ببین بی تابم آقا بیا دریابم (شور)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : اگه راه خونتو بلد نبودم (شور)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : چه شود ز راه وفا اگر (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : عمریست که دم به دم علی علی (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : اگر تو را نداشتم بدان خدا (روضه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : مخواه از بادبانت آب (روضه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : عطش را ای علی بیچاره کردی (روضه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : شبای سرد مهتابی (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : بارون نمی زنه اینجا (شور زیبا)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : میگم دم اذون مغرب (شور)
سید مجید بنی فاطمه | شب 22 رمضان 92 : خدایی را سپاس آرم (مناجات)
*