حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعا و مناجات


حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعا و مناجات


/ کليپ حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعا و مناجات
حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعا و مناجات
• زمان : 7:31
دانلود مداحی های حاج سعید و محمد حسن حدادیان و حاج احمد نیکبختیان - فاطمیه اول - اسفند 93

پنجشنبه، 14 اسفند
76 out of 100 based on 46 user ratings 946 reviews

کربلایی محمد حسین - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - شور آذری
کربلایی محمد حسین - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - وقت غروب زندگیمه (زمینه)
کربلایی محمد حسین - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - یه سیاهی نزدیک میشه (زمینه)
حاج سعید حدادیان - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - روضه
حاج سعید حدادیان - روز سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش دوم روضه
حاج سعید حدادیان - روز سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش اول روضه
حاج سعید حدادیان - روز سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - مدح خوانی
حاج احمد نیکبختیان - روز سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - مدح خوانی
حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - دعا و مناجات
حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش دوم روضه
حاج سعید حدادیان - روز چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش اول روضه
حاج سعید حدادیان - روز پنجم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش دوم روضه
حاج سعید حدادیان - روز پنجم فاطمیه اول (اسفند 94) - بخش اول روضه
حاج سعید حدادیان - روز پنجم فاطمیه اول (اسفند 94) - قربون کبوترای حرمت (زمینه)
*