محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 94 - سینه زنی


محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 94 - سینه زنی


/ کليپ محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 94 - سینه زنی
محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 94 - سینه زنی
• زمان : 12:55
محمد حسین حدادیان - روز پنجم محرم 94 - سینه زنی

جمعه، 1 آبان
70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews

حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - آنکه کفش خویش را در اوج قدرت وصله زد (روضه)
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - کشته شده شیر خدا (زمینه)
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - دعای قرآن و مراسم احیا
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - دعا و مناجات
حاج سعید و کربلایی محمد حسین حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - الهی امشب عاشقی از قافله جا نمونه (مناجات و روضه)
حاج سعید و کربلایی محمد حسین حدادیان - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - روضه
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - ادامه دعای ابوحمزه ثمالی
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - دعای ابوحمزه ثمالی
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - مناجات و روضه
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - ای مسجد کوفه علی دیگر نمی آید (نوحه)
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - امشب به زمین پیکر عریان حسین است (روضه)
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - یاد امام و شهدا (شور)
حاج سعید حدادیان - سال 1395 - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان - دعای قرآن
*