حاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) سال ۹۲ - حواسم نبود ماه غم هم که رفت (شور)


حاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) سال ۹۲ - حواسم نبود ماه غم هم که رفت (شور)


/ کليپ حاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) سال ۹۲ - حواسم نبود ماه غم هم که رفت (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) سال ۹۲ - حواسم نبود ماه غم هم که رفت (شور)
• زمان : 1:26
دانلود مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السلام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج سعید حدادیان و حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی و حامد زمانی در هیات عشاق العباس (ع) تهران
منبع: خیمه دلسوختگان

چهارشنبه، 18 دی
82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews

حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ای زینت دوش نبی روی زمین جای تونیست (شعر خوانی)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - دنیای من آقای من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - آبروی دو عالم آبروی دو عالم (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ته گودال فقط پیکر مانده و من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - ای ساربان آهسته ران کآرام جان (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - از ده آباد ما ویرانه می ماند بجا (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - آن دم برید ن از حسین دل (ادامه+واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - پر بزن سر ای سینه بر دل (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - حسین وای حسین وای (نوا)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شام شهادت امام صادق علیه السلام - یه اباعبدالله رفته از حال (زمینه)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - از ده آباد ما ویرانه می ماند به جا (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - بار سفر چون از خیمه بستم (واحد)
حاج روح الله بهمنی و حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - ولادت امام رضا علیه السلام - چراغونی حرم تو چه قد قشنگه (مدح و سرود)
حاج روح الله بهمنی - سال 1394 - ولادت امام رضا علیه السلام - هیئت الرضا ئی ام این افتخارمه (سرود)
*