نواهنگ مختار زمان در وصف حاج قاسم سلیمانی با نوای کربلایی مجتبی رمضانی


نواهنگ مختار زمان در وصف حاج قاسم سلیمانی با نوای کربلایی مجتبی رمضانی


/ کليپ نواهنگ مختار زمان در وصف حاج قاسم سلیمانی با نوای کربلایی مجتبی رمضانی
نواهنگ مختار زمان در وصف حاج قاسم سلیمانی با نوای کربلایی مجتبی رمضانی
• زمان : 5:48
دانلود نواهنگ مختار زمان در وصف سردار حاج قاسم سلیمانی با نوای کربلایی مجتبی رمضانی سال 1394

دوشنبه، 16 آذر
70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

حاج حسین سازور - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - ظهور عصمت پروردگار زهرا بود (مدح) - (تصویری)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب دوم فاطمیه اول (اسفند 94) - ویران شود آن کوچه که مادر زمین خورد (واحد)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب دوم فاطمیه اول (اسفند 94) - بی تو در زنگیم رنگ خدا نیست که (مناجات)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - به اسمه تو که نفسمه یه نیم نگاه کنی (شور)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - عقده هایی به سینه دارم آرزوی مدینه دارم (واحد)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - آهای شما که تک به تک رفتید (واحد مدافعان حرم)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - خدا کند که زنی ناگهان زمین نخورد (واحد)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب سوم فاطمیه اول (اسفند 94) - الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب (مناجات)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - چقدر صحن شما با صفاست مادر جان (واحد)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - ارباب ارباب غمت به جونم بی تو نمیتونم (شور)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - خونمون ماتم گرفته هجره هاشو غم (واحد)
کربلایی مجتبی رمضانی - شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب (مناجات و روصه)
حاج محمد یزدخواستی - شب شهادت حضرت زهرا - فاطمیه اول 94 - سایه سرم (شور)
حاج محمد یزدخواستی - شب شهادت حضرت زهرا - فاطمیه اول 94 - میزنم بر سر و سینه (زمینه زیبا)
*