روضه خوانی _ تصویری


96 out of 100 based on 51 user ratings 406 reviews

مهدی اکبری-فاطمیهَ-قسم به حیدر و اولاد(شروع-دعا و مناجات)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-آه ای خدا بابا چرا تاج سرم را می برند(شام غریبان-شعر و روضه)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-دوست دارم که یک شب جمعه صبح گردد به رسم هم دردی(مناجات)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-وداع تلخی تو خونه علی(شعر-سنگین-شور)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-خوابیده رو به قبله تنها پناه حیدر(روضه-مناجات-شعر)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-گل یاس قد کمونم پرستوی نیمه جونم نمیخوام بعد تو زهرا یه لحظه زنده بمونم(سنگین)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-میگه علی بیتو خونه خرابه یا زهرا(شور)
مهدی اکبری-فاطمیه-مهدی اکبری-فاطمیهَ-میگه علی بیتو خونه خرابه یا زهرا(شور)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-رخ زیباتر از ماهت دل مهتاب را برده(مناجات با امام زمان-روضه فاطمیه)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-فاطمه فاطمه به ای ذنب قتلت(سنگین و شور)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-درد نهان(سنگین)
مهدی اکبری-فاطمیه-وجه الله توئی(شور حسینی)
مهدی اکبری-فاطمیهَ-شب از راه می آید(سنگین-بحر طویل)
روضه حضرت زینب (س) در مصیبت کربلا
*