به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - جوراب 92/10/30
• زمان : 10:18
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - آموزش بافت جوراب

دوشنبه، 10 آذر
88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/12
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - لباس 93/7/14
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/7/17
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/7/19
به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/7/20
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/7/22
به خانه برمی گردیم - آموزش گل پارچه ای توسط خانم یوسفی 93/7/23
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/7/24
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/26
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - شال 93/7/28
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: جیب مانتو یا پالتو
به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/7/30
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/8/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/8/4
*