به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
• زمان : 10:03
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - آموزش کار با دستگاه موتیف

سه‌شنبه، 11 آذر
94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/7/20
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/7/22
به خانه برمی گردیم - آموزش گل پارچه ای توسط خانم یوسفی 93/7/23
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/7/24
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/26
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - شال 93/7/28
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: جیب مانتو یا پالتو
به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/7/30
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/8/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/8/4
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - بافت ظرف 93/8/5
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم عقابی 93/8/6
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/8/7
به خانه برمی گردیم - آموزش گل پارچه ای توسط خانم یوسفی 93/8/8
*