چشمهای خیس


چشمهای خیس


/ کليپ چشمهای خیس
چشمهای خیس
• زمان : 4:06
کربلایی جواد مقدم _شهادت حضرت رقیه89

يکشنبه، 8
76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews

ق4: علی معلم، ناصر حامدی، سارا حیدری، محمدرضا سهرابی نژاد، عبدالرضا موسوی
شعر خوانی ق5: مشفق کاشانی، حتمد عسکری، شیبانی
شعر خوانی ق4: محمود دستپیش، عباس کی قبادی، کوه مال جهرمی، فریبا یوسفی، ساعد باقری
ق3: حمید سبزواری، علیرضا بدیع، مریم رزاقی، یهمن صالحی، جواد زهتاب، حیدری آل کثیر
شعر خوانی ق3: موسوی گرمارودی، عسکری، فاطمه قائدی، کاظمی، بیژن ارژن، سید مهدی موسوی
ق2: مجاهدی، علی هوشمند، راحله معماریان، براتی پور، حبیب نظاری، وحید طلعت
شعر خوانی ق1: صابر موسوی، سید ابوالقاسم حسینی، ناصر فیض، نغمه مستشارنظامی، کلامی زنجانی
شعر خوانی ق2: مشفق کاشانی، سلیمانپور، زهرا محدثی خراسانی، امیری اسفندقه، جمشید ، مهدی نژاد
شعر خوانی ق7: اهورا ایمان، اعلا، ریحانه رسول زاده، سلیمانی، احتشامی، علیدوستی، حضرتی، عبدالجبار کاکایی
شعر خوانی ق1: حمید سبزواری، قاسم رفیعا، خدابخش صفادل، محمدرضا طاهری، نعمتی، حامدی
شعر خوانی ق6: شهاب الدین موسوی، عباس احمدی، آرباتان، میلاد عرفان پور، هادی فردوسی، انصاری نصب
ق7: سبزواری، بهمنی، سارا جلوداریان، کی قبادی، جعفری حسینی، نظری، فیض، بهجتی شفق
شعر خوانی ق5: فاضل نظری، زکریا اخلاقی، مصطفی محدثی، آرش شفاهی، محمدجواد محبت
ق6: علی موسوی گرمارودی، جلیل صفربیگی
*