ق2: مجاهدی، علی هوشمند، راحله معماریان، براتی پور، حبیب نظاری، وحید طلعت


ق2: مجاهدی، علی هوشمند، راحله معماریان، براتی پور، حبیب نظاری، وحید طلعت


/ کليپ ق2: مجاهدی، علی هوشمند، راحله معماریان، براتی پور، حبیب نظاری، وحید طلعت
ق2: مجاهدی، علی هوشمند، راحله معماریان، براتی پور، حبیب نظاری، وحید طلعت
• زمان : 00:21:28
شعر خوانی شعرا ( حمید سبزواری، علیرضا بدیع، مریم رزاقی، یهمن صالحی، جواد زهتاب، مرتضی حیدری آل کثیر) در محضر رهبر معظم انقلاب/ مجموعه مهر و ماه، گزیده دیدار شاعران با رهبر معظم انقلاب رمضان سال 1386

دوشنبه، 28
70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews