لحظه شناسی : کوفه و توابین


لحظه شناسی : کوفه و توابین


/ کليپ لحظه شناسی : کوفه و توابین
لحظه شناسی : کوفه و توابین
• زمان : 5:01
كلیپ صوتی روز دوم، لحظه‌شناسی و عواقب آن در ماجرای كوفه و توابین

پنجشنبه، 8 دی
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews

امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه 3 - ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه 2 - ادله لزوم تشکیل حکومت
امام خمینی | درس ولایت فقیه جلسه 1 - اسلام دینی اجتماعیست
امام خمینی (ره): هشدار به سران سه قوه نسبت به پرهیز از اختلاف و تضعیف یکدیگر
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 16: اهداء کتاب صحیفه سجادیه / اهدانامه به علی خمینی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 15: وصیت / نامه عرفانی به سید احمد خمینی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 14: یادنامه اخلاقی به فاطمه طباطبایی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 13: پرهیز از استغراق در اصطلاحات / نامه اخلاقی به فاطمه طباطبایی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 12: نامه اخلاقی عرفانی به سید احمد خمینی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 11: یادنامه به فاطمه طباطبائی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 10: اهداء کتاب آداب الصلاه / نامه به سید احمد خمینی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 9: تایید صداقت و امانتداری سید احمد خمینی / نامه به سید احمد خمینی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 8: اهداء کتاب آداب الصلاه / نامه به فاطمه طباطبایی
کتاب آینه جمال امام خمینی | نامه 7: اندرزهای عرفانی اخلاقی / نامه به سیداحمد خمینی
*