فرمایشات امام خمینی (ره) پیرامون مطبوعاتخود فروخته و روزنامه نگاران منافق 1358


فرمایشات امام خمینی (ره) پیرامون مطبوعاتخود فروخته و روزنامه نگاران منافق 1358


/ کليپ فرمایشات امام خمینی (ره) پیرامون مطبوعاتخود فروخته و روزنامه نگاران منافق 1358
فرمایشات امام خمینی (ره) پیرامون مطبوعاتخود فروخته و روزنامه نگاران منافق 1358
• زمان : 03:20
مجموعه سخنرانی های امام خمینی رحمة الله علیه
به صورت تصویری

پنجشنبه، 21
82 out of 100 based on 52 user ratings 802 reviews