بخشی از دعای پنجم صحیفه سجادیه-با نوای:محمدعلی شیعه-ترجمه:مهدی صباغی


بخشی از دعای پنجم صحیفه سجادیه-با نوای:محمدعلی شیعه-ترجمه:مهدی صباغی


/ کليپ بخشی از دعای پنجم صحیفه سجادیه-با نوای:محمدعلی شیعه-ترجمه:مهدی صباغی
بخشی از دعای پنجم صحیفه سجادیه-با نوای:محمدعلی شیعه-ترجمه:مهدی صباغی
• زمان : 06:11
بخشی از دعای پنجم صحیفه سجادیه-با نوای:محمدعلی شیعه-ترجمه:مهدی صباغی

يکشنبه، 22
76 out of 100 based on 76 user ratings 226 reviews