آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 23


آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 23


/ کليپ آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 23
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 23
• زمان : 40:25
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 23

سه‌شنبه، 28 بهمن
88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews

سوره ی اسراء آیات 84 تا 85
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه پنجم-مشکل جوامع بشری در فقدان عقل و عدل)
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه دوم-نفی باطل گرائی در ساختار نظام هستی)
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه هفتم-خلقت جهان هستی در مدار حق)
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه چهارم-قیام امام حسین علیه السلام در جهت تتمیم مکارم اخلاق)
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه اول-تجلّی حق مداری در نهضت امام حسین علیه السلام)
آیت الله جوادی آملی-نهضت سیدالشهداء علیه السلام بر مدار عقل و عدل (جلسه دهم-جلوه گری عقلانیت و عدالت در نهضت امام حسین علیه السلام)
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 65
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 64
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 63
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 62
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 61
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 60
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه طه جلسه 59
*