دعای حضرت ابراهیم برای مومنان بعد از ساخت کعبه


دعای حضرت ابراهیم برای مومنان بعد از ساخت کعبه


/ کليپ دعای حضرت ابراهیم برای مومنان بعد از ساخت کعبه
دعای حضرت ابراهیم برای مومنان بعد از ساخت کعبه
• زمان : 37:09
تفسیر آیات حج توسط آیت الله عبدالله جوادی آملی

يکشنبه، 8
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews