90- راه تحصيل آرامش و طمأنينه


90- راه تحصيل آرامش و طمأنينه


/ کليپ 90- راه تحصيل آرامش و طمأنينه
90- راه تحصيل آرامش و طمأنينه
• زمان : 00:29:40
شرح حديث عقل و جهل توسط استاد اصغر طاهرزاده ،سال 1383

دوشنبه، 23
94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews