طرحی برای فردا - آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت - تصویری


طرحی برای فردا - آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت - تصویری


/ کليپ طرحی برای فردا - آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت - تصویری
طرحی برای فردا - آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت - تصویری
• زمان : 55:02
دانلود برنامه طرحی برای فردا با موضوع نشست آل سعود، نفت، فساد، خیانت و خشونت -بررسی تحولات منطقه از لبنان تا یمن 94/3/2


دوشنبه، 25 خرداد
88 out of 100 based on 78 user ratings 1378 reviews