استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی


استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی
• زمان : 52:52
عروج خمینیوِن فیلم سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در نشست خط امام و قمار “برد و باخت” در جمع دانشجویانی از سراسر کشور برگزار گردید به شاخص های پیروی از خط امام پرداختند.
[نشست خط امام و قمار “برد و باخت” در جمع دانشجویانی از سراسر کشور – مشهد ۱۳۹۳]
با تشکر از مبین مدیا


پنجشنبه، 1 مرداد
88 out of 100 based on 58 user ratings 658 reviews