استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)


استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)
• زمان : 38:19
آیا مردم ایران به دست صفویه شیعه شدند یا قرنها قبل از آن دست کم در ۲ نوبت، تمدن سازی اسلامی و شیعی در ایران صورت گرفت؟

استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی در راستای تبیین سابقه تمدن سازی شیعه در ایران به پرسش اساسی پاسخ دادند.
[نشست نهضت های علوی در شمال ایران – ۱۳۹۰]

چهارشنبه، 25 شهريور
94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews