ديپلماسي، هدف يا وسيله؟! 1


ديپلماسي، هدف يا وسيله؟! 1


/ کليپ ديپلماسي، هدف يا وسيله؟! 1
ديپلماسي، هدف يا وسيله؟! 1
• زمان : 46:47
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا/در جمع کارگزاران وزرات خارجه جمهوري اسلامي، تهران، خرداد 1389

يکشنبه، 8
76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews