مجاهدین و قاعدین در نبرد نظریه ها 2/ تولید علمی یا تقلید عملی؟!


مجاهدین و قاعدین در نبرد نظریه ها 2/ تولید علمی یا تقلید عملی؟!


/ کليپ مجاهدین و قاعدین در نبرد نظریه ها 2/ تولید علمی یا تقلید عملی؟!
مجاهدین و قاعدین در نبرد نظریه ها 2/ تولید علمی یا تقلید عملی؟!
• زمان : 00:58:10
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در دانشگاهعلم و صنعت، هفته بسیج، آذر 1388

چهارشنبه، 22
94 out of 100 based on 64 user ratings 1114 reviews