جهاد ابراهیمی و توسعه اسلامی- ایرانی 1


جهاد ابراهیمی و توسعه اسلامی- ایرانی 1


/ کليپ جهاد ابراهیمی و توسعه اسلامی- ایرانی 1
جهاد ابراهیمی و توسعه اسلامی- ایرانی 1
• زمان : 00:55:30
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در جمع دانشجویان اردوهای جهادی، دانشگاه تهران، آبان 1389

يکشنبه، 22
70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews