از تضاد تئوريک تا تنازع پراتيک 2


از تضاد تئوريک تا تنازع پراتيک 2


/ کليپ از تضاد تئوريک تا تنازع پراتيک 2
از تضاد تئوريک تا تنازع پراتيک 2
• زمان : 00:10:13
مجموعه تصویری سخنرانی های بین المللی و کنفرانس های جهانی استاد حسن رحیم پور ازغدی / آمريکا، ايالت تگزاس، کريسمس 1371

پنجشنبه، 24
82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews

استاد رحیم پور ازغدی | به چه کسانی رای ندهیم؟ (رییس جمهور خائن کیست؟) (تصویری)
طرحی برای فردا: دولت های غیر قرآنی ( به چه کسی رای ندهیم؟) (صوتی)
طرحی برای فردا: دولت های غیر قرآنی ( به چه کسی رای ندهیم؟) (تصویری)
طرحی برای فردا: هویت انقلابی چگونه تهدید می شود؟ (صوتی)
طرحی برای فردا: هویت انقلابی چگونه تهدید می شود؟ (تصویری)
طرحی برای فردا: علی علیه السلام و منطق دولت سازی (صوتی)
طرحی برای فردا: علی علیه السلام و منطق دولت سازی (تصویری)
طرحی برای فردا: خمینی که به تغییر جهان می اندیشید (تصویری)
طرحی برای فردا: خمینی که به تغییر جهان می اندیشید (صوتی)
طرحی برای فردا: نون و القلم 1 (رب النوع شعر یا ارباب شاعران ) - (صوتی)
طرحی برای فردا: نون و القلم 1 (رب النوع شعر یا ارباب شاعران ) - (تصویری)
طرحی برای فردا: نون و القلم 2 (رب النوع شعر یا ارباب شاعران ) - (صوتی)
طرحی برای فردا: نون و القلم 2 (رب النوع شعر یا ارباب شاعران ) - (تصویری)
طرحی برای فردا: قرآن در قرآن - (تصویری)
*