روشنفکری دینی _ صوتی


روشنفکری دینی _ صوتی


/ کليپ روشنفکری دینی _ صوتی
روشنفکری دینی _ صوتی
• زمان : 1:05:32
دکتر شریعتی ، علوم انسانی و گفتمان توسعه

جمعه، 4
94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews

طرحی برای فردا: مدارای اسلام با دگراندیشان - (تصویری)
استاد حسن رحیمپور ازغدی-قرآن ، امام یا مأموم (صوتی)
طرحی برای فردا: مطالبه گر منشور حقوق ملت باشیم - (صوتی)
طرحی برای فردا: مطالبه گر منشور حقوق ملت باشیم - (تصویری)
طرحی برای فردا: بابای جهان است عشق - جلسه اول - (صوتی)
طرحی برای فردا: بابای جهان است عشق - جلسه اول (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی-وحدت مسلمین و رهبری رسول خدا (ص) بر جهان-گرگان1391 (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی-وحدت مسلمین و رهبری رسول خدا (ص) بر جهان-گرگان1391 (تصویری)
طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (صوتی)
طرحی برای فردا - الگوی فاطمی زن، جهانی خواهد شد (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی-امام صادق (ع) الگوی معرفتی و سیاسی جهان جدید (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی-امام صادق (ع) الگوی معرفتی و سیاسی جهان جدید (تصویری)
طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (صوتی)
طرحی برای فردا: آنکه یک ملت بود (تفاوت در بود و نمود) (تصویری)
*