طرحی برای فردا : غریب الغرباء (غریب میان شیعیانش) _ تصویری


طرحی برای فردا : غریب الغرباء (غریب میان شیعیانش) _ تصویری


/ کليپ طرحی برای فردا : غریب الغرباء (غریب میان شیعیانش) _ تصویری
طرحی برای فردا : غریب الغرباء (غریب میان شیعیانش) _ تصویری
• زمان : 1:02:03
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 7/7/91 آن هنوز غریب غریب الغرباء (غریب میان شیعیانش)

يکشنبه، 9
94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - امام، مارکسیسم و سرمایه داری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - ایستادند تا ننشینیم - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - عروج خمینیوِن - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - شیب تاریخ به سوی ماست - جهان در گذار - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - شیب تاریخ به سوی ماست - جهان در گذار - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - امام علی (علیه السلام)، اقتصاد مکتبی و حقوق کار - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - از اضمحلال سنت تا بنیاد گرایی فعال - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - از اضمحلال سنت تا بنیاد گرایی فعال - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام صادق (علیه السلام)؛ عقلانیت تجربی و تمدن سازی دینی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - امام صادق (علیه السلام)؛ عقلانیت تجربی و تمدن سازی دینی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بجز از خود، شکست نخواهیم خورد - تصویری
*