طرحی برای فردا: کدام کتاب را سوزاندند؟


طرحی برای فردا: کدام کتاب را سوزاندند؟


/ کليپ طرحی برای فردا: کدام کتاب را سوزاندند؟
طرحی برای فردا: کدام کتاب را سوزاندند؟
• زمان : 1:01:53
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 19/8/91 کدام کتاب را سوزاندند؟ محمد صلی الله علیه و آله تمام پیامبران است، در جمع رهبران اقلیت های دینی

يکشنبه، 21
82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - امام صادق (علیه السلام)؛ عقلانیت تجربی و تمدن سازی دینی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بجز از خود، شکست نخواهیم خورد - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بجز از خود، شکست نخواهیم خورد - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - فرهنگ عزاداری، روضه حسینی و روضه یزیدی - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - فرهنگ عزاداری، روضه حسینی و روضه یزیدی - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - بیت المقدس و نبرد فیصله بخش - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بیت المقدس و نبرد فیصله بخش - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - مأموریت تاریخی اشک - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - مأموریت تاریخی اشک - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - طرحی برای فردا - عقلانبت جهادی - 1394/05/09 صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - طرحی برای فردا - عقلانبت جهادی - 1394/05/09 تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - مادر همه انقلاب ها - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - قدس، داعش و انحراف در جهاد - صوتی
*