طرحی برای فردا: چگونه اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل دهیم؟ (صوتی)


طرحی برای فردا: چگونه اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل دهیم؟ (صوتی)


/ کليپ طرحی برای فردا: چگونه اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل دهیم؟ (صوتی)
طرحی برای فردا: چگونه اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل دهیم؟ (صوتی)
• زمان : 1:06:51
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی، طرحی برای فردا 91/12/18 طرحی برای فردا با موضوع چگونه اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل دهیم؟ جبهه اسلامی، دفاع جهانی و دو قطبی جدید

يکشنبه، 20
88 out of 100 based on 48 user ratings 298 reviews

استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - معنویت انقلابی و معنویت تخدیری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سابقه تمدن سازی شیعه در ایران (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - استعمار، واقعیت یا توهم (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - امام رضا علیه السلام و تولید ثروت در اقتصاد انسانی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - عصر خبر یا روزگار بی خبری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن و دیپلماسی (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن و دیپلماسی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - مدرنیته، تنهایی، افسردگی (صوتی)
*