حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران دهه اول ماه محرم 1394 موضوع: مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی - جلسه سوم


حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران دهه اول ماه محرم 1394 موضوع: مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی - جلسه سوم


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران دهه اول ماه محرم 1394 موضوع: مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران دهه اول ماه محرم 1394 موضوع: مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی - جلسه سوم
• زمان : 34:48
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران دهه اول ماه محرم 1394 موضوع: مقدمات تمدن مهدوی در بستر تمدن غربی - جلسه سوم

شنبه، 9 آبان
76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

حجت الاسلام پناهیان - توجه به خدا، بدون کمک موسیقی! (کلیپ تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - ما برای مسابقه آفریده شده‌ایم! (کلیپ تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - درس اخلاق آمریکایی! (کلیپ تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - مبارزه با شهوت های پنهانی (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان - مبارزه با شهوت های پنهانی (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - تنها تکیلف انسان (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان - تنها تکیلف انسان (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان - برنامه ثریا - رويش‌های فرهنگی انقلاب اسلامی (تصویری)
کلیپ تصویری - غوغا با حُسن‌ظن به خدا
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب اول محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب دوم محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
حجت الاسلام پناهیان - آخرین مراحل انتظار (صبح روز اول -حسینیه آیت الله حق‌شناس رحمةالله علیه)
حجت الاسلام پناهیان - راز عبور از رنج‌ های‌ زندگی ‌و رسیدن ‌به ‌لذات‌ بندگی (شب سوم محرم 1395 - دانشگاه امام صادق علیه السلام)
*