حجت الاسلام پناهیان: شب چهارم دهه سوم محرم 1391 - سبک زندگی در دین


حجت الاسلام پناهیان: شب چهارم دهه سوم محرم 1391 - سبک زندگی در دین


/ کليپ حجت الاسلام پناهیان: شب چهارم دهه سوم محرم 1391 - سبک زندگی در دین
حجت الاسلام پناهیان: شب چهارم دهه سوم محرم 1391 - سبک زندگی در دین
• زمان : 28:41
دانلود مستقیم سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در دهه سوم محرم در دانشگاه تهران با موشوع سبک زندگی در کجای دین برنامه دارد؟

سه‌شنبه، 28
82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews

حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه هفتم
حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه تهران - محبت خدا - جلسه هشتم (جلسه آخر)
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - تعیین‌ کننده‌ ترین عامل در مقدّرات بشر - جلسه هفتم
*