دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و ششم)


دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و ششم)


/ کليپ دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و ششم)
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و ششم)
• زمان : 1:11:11
دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان ، رمضان 92 ، مسجد امام صادق علیه السلام با موضوع تنها مسیر (راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی) جلسه بیست و ششم: رابطۀ محبت، مبارزه با نفس و اخلاص /محبت خودخواهانه به دنبال تصاحب و فداکردن محبوب برای محب است، و عکس آن محبت غیرخودخواهانه است / در نگاه غرب، عشق تصاحب‌کننده ترویج می‌شود / فیلم‌های عشقی غربی، خودخواهی را افزایش می‌دهند نه محبت را.
منبع: موسسه عصر بیان معنوی

دوشنبه، 21




70 out of 100 based on 70 user ratings 370 reviews

حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه چهاردهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه سیزدهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه دوازدهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه یازدهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه دهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه نهم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه هفتم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه ششم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه پنجم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه چهارم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه سوم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه دوم
حجت الاسلام پناهیان - سبک زندگی با نگاهی به سورۀ حجرات - جلسه اول
حجت الاسلام پناهیان - چشم انداز دینداری - جلسه جهارم
*