معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه‌ سوز - جلسه دهم


معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه‌ سوز - جلسه دهم


/ کليپ معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه‌ سوز - جلسه دهم
معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه‌ سوز - جلسه دهم
• زمان : 1:13:18
دانلود سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با موضوع معنویت حماسه ساز و معنویت حماسه‌ سوز در دانشگاه هنر
منبع: بیان معنوی

پنجشنبه، 5 دی
76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews

حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه اول)
حجت الاسلام پناهیان-جریان سازی ایجاد انس و تدبر در قرآن کریم در جامعه (صوتی)
حجت الاسلام پناهیان-جریان سازی ایجاد انس و تدبر در قرآن کریم در جامعه (تصویری)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه دوم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه دوم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه سوم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه سوم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه چهارم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه چهارم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه پنجم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه پنجم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه ششم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - خدا چگونه انسان را هدایت می کند؟ (جلسه ششم)
حجت الاسلام پناهیان - رمضان 93 - مدیریت زمان (جلسه هفتم)
*